Skip to main content

Construye Valores a l’interior de Castellón, un projecte per a revertir la desigualtat educativa i promoure el dret a la salut

Al llarg del present curs escolar, 2021-2022 el projecte Construye Valores s’ha dut a terme a un total de 9 escoles de les comarques de l’interior de Castelló. CRAS, escoles incompletes, i CEIPS de les comarques de Els Ports i Alt i Baix Maestrat han estat les protagonistes del primer any del projecte  que continuarà el proper curs escolar.

La voluntat de Medicusmundi Meditarrània amb l’extensió del projecte a escoles de l’interior en zones més despoblades, que pateixen de pèrdua de població i falta de recursos, ha estat lluitar contra les múltiples desigualtats en accés a recursos educatius. Concretament s’ha treballant en revertir la desigualtat en l’educació entre escoles rurals i escoles urbanes mitjançant el foment de projectes d’Epd, que per regla general no arriben a l’interior. I en estendre projectes d’ApS a tota la comunitat educativa d’aquests territoris, per tal de fer dels pobles uns espais educatius i de foment de la convivència.

El projecte respon a les recomanacions dels habitants del territori que mitjançant el Forum de la Nova Ruralitat, posen en relleu que l’educació és un dels pilars de la sostenibilitat dels pobles rurals i són ferramentes per atraure nous pobladors. I tanmateix demanden: la necessitat de tindre una oferta educativa formal i informal que cobrisca les necessitats del medi rural i fomentar projectes innovadors com es fa al medi urbà i contribuir a promoure una educació de qualitat e innovadora.

En definitiva amb l’extensió del projecte als pobles es pretén això ser una ferramenta educativa, de qualitat i transformadora, per tal de promoure la igualtat i la defensa del dret a la salut a escala global.

Victòria Falcó
Delegada de Medicusmundi Mediterània a la Comunitat Valenciana